VAN BUT VIET NAM HAI NGOAI

BAN CHAP HANH

NHA
BAN CHAP HANH
LIEN LAC
Gia Nhap Van But
THONG TIN
HOI LUAN
THU MOI
KHOA HOC, KIEN THUC
Dan Chu Tu Do
Tac gia tac pham
NIEN LIEM
Ung Ho
Canh Giac
Dong Y Tay Y
Video
Quoc Gia Viet Nam
International Pen
CHUC MUNG
CHIA BUON

 Văn-Bút Việt-Nam Hải-Ngoại là tổ chức vô vị lợi, trực thuộc Văn-Bút Quốc-Tế, mục đích phát triển văn học nghệ thuật một cách Tự Do, Dân Chủ, Nhân Bản Dân Tộc. 

Ban Chấp Hành Van Bút Việt-Nam Hải-Ngoại nhiệm kỳ 2011-2014
-Chủ Tịch: Vũ-Văn-Tùng
-Đệ Nhất Phó Chủ Tịch: Nguyễn-Thế-Giác
-Đệ Nhị Phó Chủ Tịch: Pham-Nguyên-Lương
-Tổng Thư Ký: Đinh-Mộng-Lân
-Thủ Quỹ: Vũ-Thùy-Nhân

banchaphanhmoi1.jpg

  Hình trên, từ trái qua, Văn Hữu Vũ-Thùy-Nhân, Nguyễn-Thế-Giác, Vũ-Văn-Tùng, Phạm-Nguyên-Lương, Đinh-Mộng-Lân

Copyright 2001, Our Nonprofit Agency