VAN BUT VIET NAM HAI NGOAI

NIEN LIEM
NHA
BAN CHAP HANH
LIEN LAC
Gia Nhap Van But
THONG TIN
HOI LUAN
THU MOI
KHOA HOC, KIEN THUC
Dan Chu Tu Do
Tac gia tac pham
NIEN LIEM
Ung Ho
Canh Giac
Dong Y Tay Y
Video
Quoc Gia Viet Nam
International Pen
CHUC MUNG
CHIA BUON

    Sau Khi Đóng Niên Liễm Hội Viên Mới Ghi Danh Trở Thành Hội Viên Văn Bút Quốc Tế

VBVNHN MỞ THÊM TRANG NIÊN LIỄM TỪ NAY, NGÀY 9/4/2012 ĐỂ QUÍ VĂN THI HỮU CÁC VÙNG TIỆN THEO DÕI

 

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 074Nk14-17
 
Niên Liễm 2016
 
Ngày 27 tháng 02 năm 2016
 
Kính gi quý VH Ch Tch Vùng  và Văn Thi Hữu VBVNHN,
 
Thưa quý vị,
 
Tham chiếu: Ðiều Lệ Chương III, Ðiều 9 (d) và Nội Qui, Chương VII, Điu 28, 29 (a,b),  xin quí Ch Tch các Vùng vui lòng gi niên lim hi viên năm 2016 v Ban Chp Hành theo chi tiết sau đây:
 
1. Danh sách hi viên vi đy đ chi tiết:
                Tên h, Bút hiu,
                Đa ch,
                E-mail,
                Đin thoi nhà và Celphone
2. Chi phiếu hay Ngân phiếu đ tr cho: VAPC.
3. Niên lim: $25.00 cho mi hi viên.
4. Thi hn chót: ngày 31 tháng 03 năm 2015.
5. Gi v đa ch sau đây:
BCH VBVNHN.
8875 Holly Ave
Westminster, CA 92683. USA

Lưu ý: Niên lim đóng tr sau ngày 31 tháng 03 năm 2016 s được sung vào quỹ BCH VBVNHN và danh sách hi viên đóng tr s không được gi cho VB Quc Tế trong năm 2016.
 
Trân trng kính thông báo.
 
TM BCH VBVNHN
Chủ Tịch
Vũ Văn Tùng
 

Thong Bao dong Nien Liem 2015

 

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 021Nk14-17
 
Niên Liễm 2015
 
Ngày 27 tháng 02 năm 2015

Kính gi quý VH Ch Tch Vùng  và Văn Thi Hữu VBVNHN,

Thưa quý vị,

Tham chiếu: Ðiều Lệ Chương III, Ðiều 9 (d) và Nội Qui, Chương VII, Điu 28, 29 (a,b), xin quí Ch Tch các Vùng vui lòng gi niên lim hi viên năm 2015 v Ban Chp Hành theo chi tiết sau đây:

1. Danh sách hi viên vi đy đ chi tiết:
                Tên h, Bút hiu,
                Đa ch,
                E-mail,
                Đin thoi nhà và Celphone
2. Chi phiếu hay Ngân phiếu đ tr cho: VAPC.
3. Niên lim: $25.00 cho mi hi viên.
4. Thi hn chót: ngày 31 tháng 03 năm 2015.
5. Gi v đa ch sau đây:
                BCH VBVNHN.
8875 Holly Ave
Westminster, CA 92683. USA
6. Lưu ý: Niên lim đóng tr sau ngày 31 tháng 03 năm 2015 s được sung vào quỹ BCH VBVNHN và danh sách hi viên đóng tr s không được gi đến VB Quc Tế do đó hội viên sẽ không có tên trong VBQT năm 2015.

Trân trng kính thông báo.

TM BCH VBVNHN
Chủ Tịch

Vũ Văn Tùng

 

Niên liễm đã nhận được tính đến 31/3/2015 như sau:

-Vùng Đông Bắc Hoa-Kỳ: 23 hội viên

-Vùng DNHK                 : 32 hội viên

-Vùng Nam Hoa Kỳ       : 21 hội viên

- vùng Tây Nam Hoaký  : 30 hội viên

- Vùng Tây Bắc Hoakỳ   : 6   hội viên

                Tổng cộng       : 112 hội viên= $2800.00

                                 ( Còn tiếp)

                                                                 

 

 

 

  Niên Liễm 2014 Đã Nhận (Tạm thời):

Canada                             : $300.00

Tây Bắc Hoa-Kỳ                 : $400.00

Nam Hoa-Kỳ                      : $750.00

Đông Nam Hoa-Kỳ              :$700.00 

 Đông Bắc Hoa-Kỳ               :$775.00

Tây Nam Hoa Kỳ                 :$1480.00(?)  

 

INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC)
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN)
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 067
Niên Liễm Hội Viên 2013

Ngày 01 tháng 03 năm 2013

Kính gửi quí VH Chủ Tịch & Tổng Thư Ký 8 Vùng VBVNHN

Thưa quí Văn Hữu,

Tham chiếu Chương VII Ðiều 28 Nội Qui xin quí vị Chủ tịch 8 Vùng gửi Niên Liễm năm 2013 về Ban Chấp Hành theo chi tiết sau đây:
· Danh sách Hội Viên với đầy đủ chi tiết sau: Tên họ, Bút hiệu, Ðịa chỉ, E-mail, Ðiện Thoại.
· Chi phiếu hay ngân phiếu xin đề trả cho: VAPC
· Niên Liểm $25.00 cho mỗi hội viên.
· Xin gửi về địa chỉ sau:
BCH VBVNHN
8875 Holly Ave, Westminster, CA 92683
· Thời hạn chót: Ngày 31 tháng 03 năm 2013.
· Lưu ý: Niên Liễm đóng trễ sau ngày 31 tháng 03 năm 2013 sẽ được sung quỹ BCH và tên hội viên đóng trễ sau ngày 31 tháng 03 năm 2013 sẽ không được gửi cho Văn Bút Quốc Tế trong năm 2013.

Ðể tuân hành Ðiều Lệ và Nội Qui xin quí VH Chủ Tịch & Tổng Thư Ký 8 Vùng vui l òng gửi Niên Liễm hội viên vềBCH đúng hạn kỳ.

Trân trọng kính thông báo,

TM BCH VBVNHN

Vũ Văn Tùng,
Chủ Tịch.

 

Sơ kết VBVNHN nhận niên liễm 2013 tính đến Ngáy 28/4/2013:

-$750 từ VBVNHK

-$275 từ VBVDNHK

-$275 từ Vùng Canada

-$600 từ VBVDBHK

-$1000 từ VBVTNHK

-$300 từ VBVTrung Nam HK

           (Còn tiếp)

 
Đã nhận được Niên Liễm 2012:
  
    I) Vùng Đông Bắc Hoa-Kỳ gồm các Văn Hữu sau:
            
            1) Bùi-Dương-Liêm
            2) Cao Nguyên
            3) Đăng-Nguyên
            4) Hồng-Thủy
            5) Lâm-Thúy
            6) Lê-Tấn-Khải
            7) Lê-Thị-Nhị
            8) Lê-Thị-Ý
            9) Lê-Tống-Mộng-Hoa
           10) Ngô-Thy-Vân
           11) Nguyễn-Thị-Bé-Bảy
           12) Ngọc-Hạnh
           13) Tạ-Cự-Hải
           14) Đoàn-Hữu-Định
           15) Đáo-Trường-Phúc
           16) Phong-Thu
           17) Vũ-Hối
           18) Cung-Thi-Lan
           19) Lê-Thương
           20) Từ-Thị-Diệm-Trân
           21) Luân Tâm
                
   II) Vùng Đông Nam Hoa Kỳ gồm các Văn Hữu sau:
              1) Nguyễn-Quốc-Quỳnh
              2) Đào-Quang-Vinh
              3) Vũ-Quang-Minh
              4) Xuân Dân
              5) Tuyết Nga
              6) Trân-Minh-Hiền
              7) Lê-Văn-Hưởng
              8) Phạm-Bá-Phi
              9) Hòa-Văn
             10) Vinh Hồ
    
   III) Vùng Canada gồm các Văn-Hữu sau:
   
             1) Cung Vũ ( Nguyễn-Hữu-Nghĩa)
             2) Khải Chính (Phạm-Kim-Thư)
             3) Lê-Hữu-Mục
             4) Ngọc-Anh (Nguyễn-Ngọc-Kim-Anh)
             5) Nguyên-Hương
             6) Nguyễn-Phù-Sa (Nguyễn-Cao-Trọng)
             7) Phạm-Khắc-Trung
             8) Tống-Minh-Long-Quân (Catherine Vân Nguyễn)
             9) Triều Vân (John Ngo)
             10) Việt Phương (Lê-Xuân-Phương)
    IV) Vùng Nam Hoa Kỳ gồm những Văn Hữu sau:
             1) Nguyễn-Mạnh-An-Dân
             2) Nguyễn-Thế-Giác
             3) Trương-Sĩ-Lương
             4) Túy Hà
             5) Phan-Đình-Minh
             6) Thu-Nga
             7) Yên-Sơn
             8) Huỳnh-Quang-Thế
             9) Lê-Hữu-Minh-Toán
            10) Linh Phương
            11) Vĩnh-Tuấn
            12) Phạm-Ngũ-Yên 
            13) Lan-Cao
            14) Nguyễn-Đức-Nhơn
            15) Vô-Tình
            16) Lê-Hữu-Liệu
            17) Hoàng-Duy-HÙng
            18) Lê-Thị-Hoài-Niệm
            19) Dương-Phước-Luyến
            20) Huyền Vũ (Lê-Văn-Huyên)
            21) Huỳnh-Công-Ánh
            22) Diễm Nghi / Chi Huệ
            23) Nguyễn-Tuấn-Chương
            24) Lưu-Thái-Dzo
            25) Phạm-Tương-Như
            26) Cù-Hòa-Phong
            27) Mây-Ngàn
            28) Lưu Nguyễn-Từ-Thức
            29) Dương-Thượng-Trúc
            30) Chu Thụy Nguyên
                                     
V) Vùng Tây Nam Hoa-Kỳ:  
            1) Lê-Thị-Ảnh
            2) Kim Anh Miller
            3) Phạm-Trần-Anh
            4) Nguyễn-Văn-Bề
            5) Nguyễn-Hữu-Của
            6) Nguyễn-Xuân-Chiểu
            7) Lê-Anh-Dũng
            8) Vương-Trùng-Dương
            9) Nguyễn-Hữu-Dzuy
           10)Dương-Viết-Điền
           11)Hoàng Thy Trần Diệu-Đông
           12)Trần-Đức-Hân
           13)Cao-Minh-Hưng
           14)Nguyễn-Thanh-Huy
           15)Nguyễn-Quang-Huy
           16)Niệm Hương Đặng-Hằng-Nga
           17)Khải-Huy
           18)Nguyễn-Thế-Hùng
           19)Nguyễn-Hải
           20)Diệu-Hằng
           21)Trần-Việt-Hải
           22)Phạm-Thu-Hương
           23)Huỳnh-Kim
           24)Trang-Ngoc-Kim-Lang
           25)Đinh-Mộng-Lân
           26)Vũ-Lang
           27)Trần Ngữ-Hạo Nhiên Nguyễn Tiến Ích
           28)Lê-Nguyên-Phuong Nhất Phương
           29)Đình-Duy-Phương
           30)Dương-Thanh-Phong
           31)Hoàng-Phi-Loan
           32)Nguyễn-Thanh-Liêm
           33)Huỳnh-Nguyệt-Ngân
           34)Nguyễn-Thị-Mắt-Nâu
           35)Vũ-Hoài-Mỹ
           36)Vũ-Thùy-Nhân
           37)Huỳnh-Thanh-Phượng
           38)Dương-Ngọc-Sum
           39)Nguyễn-Thanh-Thủy
           40)Võ-Văn-Tùng
           41)Vũ-Văn-Tùng
           42)Nguyển-Tâm-Thuận
           43)Mai-Thanh-Truyết
           44)Nguyễn-Song-Thuận
           45)Đào-Bích-Ty
           46)Trần-Thy-Vân
           47)Lê-Thúy-Vinh
           48)Trần-Phong-Vũ
           49) Vũ-Tuyết-Yên
           50) Lâm Xương Yên
             (Còn tiếp) 
         
            
             

    
                  

          

                             

Copyright 2001, Our Nonprofit Agency