VAN BUT VIET NAM HAI NGOAI

Ung Ho
NHA
BAN CHAP HANH
LIEN LAC
Gia Nhap Van But
THONG TIN
HOI LUAN
THU MOI
KHOA HOC, KIEN THUC
Dan Chu Tu Do
Tac gia tac pham
NIEN LIEM
Ung Ho
Canh Giac
Dong Y Tay Y
Video
Quoc Gia Viet Nam
International Pen
CHUC MUNG
CHIA BUON

Hội Viên Thân Hữu ũng hộ chi tiêu phát hành tập san hoặc những hoạt động khác

 

 HỘI VIÊN THÂN HỮU ŨNG HỘ XIN ĐIỀN VÀO NHŨNG PHẦN DƯỚI ĐÂY VÀ GỞI ĐI

 NGUOI UNG HO:
Tên:
Ho:
Đia chỉ email:
Hội viên Vùng/Thân hữu:
Địa chỉ nhà hoặc số phone nếu muốn:
UNG HO: 
ỦNG HỘ:
LIÊN LẠC:

 

Tính từ Ngày 28/4/2013:

- Trương Duy Cường                                  $20.00

-Bùi Cửu Viên(Hồng Thủy)                          $100.00

-Lê Tống Hoa                                              $18.50

-Ngô Thị Phương Lan                                  $50.00

-Lê Văn Huyên                                             $20.00

-Túy Hà                                                        $30.00

-Tuyết Nga                                                   $20.00

-VBVTNHK                                                  $!00.00

Ủng hộ tính tới 25/5/2013 gồm cả quảng cáo:

 -Trần-Đức-Hân                                $200.00

-Bác Sĩ Phạm-Nguyên-Lương             $100.00

-Huỳnh Kim                                       $50.00

-Hội Dược Sĩ                                     $100.00

-Thùy Nhân                                      $100.00

-Đinh-Duy-Phương                            $100.00

 Ủng hộ tính tới 27/7/2013:

-Huỳnh-Công-Ánh  (Texas)                 $80.00

-Việt-Phương-Lê (Texas)                     $80.00

-Nguyễn-Xuân-Chiểu (Nam CA)           $20.00

-Nguyễn-Đức-Thủy(Virginia)                $80.00

-Nguyễn-Kim-Lang (Nam CA)              $19.00

-Lê-Văn-Hương(Florida)                      $20.00

-Lâm-Xương-Yên(Nam CA)                  $50.00

-Nguyễn-Tú, BH Nguyễn-Văn-Nghĩa     $25.00  

-                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                               

Copyright 2001, Our Nonprofit Agency